banner

Podatki

UPL1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

2024-01-22

Miejsce złożenia dokumentu:

Burmistrz Boguchwały, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta (parter) lub Referat Podatków i Opłat Lokalnych (parter, pok. 0.4) 17-87-55-231, 517-191-209