banner

Podatki

Wniosek o aktualizację danych osobowych.

2024-01-22

Wniosek do wypełnienia w przypadku zmiany adresu zamieszkania, adresu do korespondencji lub w przypadku zmiany nazwiska. 

Miejsce złożenia dokumentu:

Burmistrz Boguchwały, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta (parter) lub Referat Podatków i Opłat Lokalnych (parter, pok. 0.4) 17-8755231, 517-191-209