Strona główna

polska  angielska

NAZWA GMINY:

Boguchwała

 

 

HERB GMINY:                                 

 

 

RODZAJ:

Gmina miejsko-wiejska

WOJEWÓDZTWO:

podkarpackie

POWIAT:

rzeszowski

SIEDZIBA GMINY:

Urząd Miejski w Boguchwale

ADRES:

36-040 Boguchwała 
ul. Suszyckich 33

KONTAKT:

tel. +48 17 87 55 200

 

fax. +48 17 87 55 209

 

 e-mail: um@boguchwala.pl

 

 

 

 

 

Informacja o Gminie

www.boguchwala.pl

Burmistrz :

dr Wiesław Kąkol

Zastępca Burmistrza :

Justyna Placha-Adamska

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Piotr Pustelny

Sekretarz Gminy:

Krzysztof Lassota

Skarbnik Gminy:

Dorota Witek

 

 

Rodzaj Gminy


Gmina przemysłowo-rolnicza

Liczba ludności:

20610

Powierzchnia:

88,97 km2

Infrastruktura:


Pełna 
Droga krajowa nr 19 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

19 stycznia 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. zarządzania kryzysowego i obronności w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
23 stycznia 2023 Status
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds.księgowości oświatowej w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Boguchwale
23 stycznia 2023 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko podinspektora ds. księgowości oświatowej w Referacie Oświaty
10 stycznia 2023 Status
Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r.Gmina Boguchwała prowadzi sprzedaż w ramach umowy zawartej 03.01.2023 r. w Rzeszowie ze Spółką Węglomat Trzciana
05 stycznia 2023 Status
Informacja o przystąpieniu Gminy Boguchwała do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r.Gmina Boguchwała przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
01 grudnia 2022 Status
Informacja o sprzedaży przez Gminę Boguchwała paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.GMINA BOGUCHWAŁA prowadzi sprzedaż w ramach umowy zawartej 28.11.2022 r. w Rzeszowie ze Spółką Węglomat Trzciana
29 listopada 2022 Status
Ogłoszenie o przetargu
28 października 2022 Status
Zaproszenie do konsultacji społecznych - Strategia Przestrzenna ROFUwagi można składać w terminie od dnia 2 listopada 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r.
03 listopada 2022 Status
Informacja o przystąpieniu Gminy Boguchwała do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.Informacja o przystąpieniu Gminy Boguchwała do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
Status
SOŁECTWO KIELANÓWKA
Status
Solectwo Niechobrz
25 sierpnia 2022 Status
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na działkach ewidencyjnych o numerach 1447/1 i 1501/1, obręb 0009
16 sierpnia 2022 Status
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw wraz z rozbudową do docelowego zagospodarowania na MOP II Lutoryż (etap II)”
12 sierpnia 2022 Status
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
22 czerwca 2022 Status
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy BoguchwałaOd dnia 22.06.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. przeprowadzone są konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała
Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała