banner

Archiwum BIP

Wersja archiwalna BIP do dnia 30.06.2023 znajduje się pod adresem: https://archiwum.bip.boguchwala.pl. Aktualny system BIP jest w trakcie aktualizacji o dane archiwalne oraz zawiera aktualne informacje.Urząd Miejski w Boguchwale


ul. Suszyckich 33

36-040 Boguchwała

powiat rzeszowski

woj. podkarpackietel. 017 87-55-200

fax.017 87-55-209

e-mail um@boguchwala.pl

Burmistrz Gminy Boguchwała dr Wiesław Kąkol

Burmistrz
(The Mayor of Boguchwała)
 
dr Wiesław Kąkol

Z-ca Burmistrza mgr Justyna Placha-Adamska

Z-ca Burmistrza 
(Deputy Mayor of Boguchwała)

mgr Justyna Placha-Adamska

Z-ca Burmistrza mgr inż Paweł Midura

Z-ca Burmistrza 
(Deputy Mayor of Boguchwała)

mgr inż. Paweł Midura

Sekretarz mgr inż. Krzysztof Lassota

Sekretarz
(The secretary)

mgr inż. Krzysztof Lassota

Skarbnik mgr Dorota Witek

Skarbnik
(The Treasurer)

mgr Dorota Witek