BIP

Strona Główna 

polska  angielska a

NAZWA GMINY:

Boguchwała

 

 

HERB GMINY:                                 

 

 

RODZAJ:

Gmina miejsko-wiejska

WOJEWÓDZTWO:

podkarpackie

POWIAT:

rzeszowski

SIEDZIBA GMINY:

Urząd Miejski w Boguchwale

ADRES:

36-040 Boguchwała 
ul. Suszyckich 33

KONTAKT:

tel. +48 17 87 55 200

 

 

fax. +48 17 87 55 209 

e-mail: um@boguchwala.pl

 

 

 

 

 

Informacja o Gminie

www.boguchwala.pl

Burmistrz :

dr Wiesław Kąkol

Zastępca Burmistrza :

Justyna Placha-Adamska

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Piotr Pustelny

Sekretarz Gminy:

Krzysztof Lassota

Skarbnik Gminy:

Dorota Witek

 

 

Rodzaj Gminy


Gmina przemysłowo-rolnicza

Liczba ludności:

20284

Powierzchnia:

88,97 km2

Infrastruktura:


Pełna 
Droga krajowa nr 19 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 


19 listopada 2019
StatusKonkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale
więcej »»»
30 października 2019
StatusWykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 532.53 w Boguchwale
więcej »»»
30 października 2019
StatusBoguchwała - wykaz dla działki nr 532.53.
więcej »»»
StatusSolectwo Niechobrz
więcej »»»
12 września 2019
Statuswykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 2237/63położonej w Boguchwale
więcej »»»
StatusSOŁECTWO KIELANÓWKA
więcej »»»
21 sierpnia 2019
StatusTworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap
Gmina Boguchwała jako Partner projektu rozpoczęła realizację projektu pn.” Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF-II etap”
więcej »»»
19 sierpnia 2019
StatusKonsultacje Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na lata 2020-2022
Konsultacji projektu dokumentu pn. Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022
więcej »»»
19 sierpnia 2019
StatusKonsultacje Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Konsultacje projektu dokumentu pn. "Program współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
więcej »»»
07 sierpnia 2019
StatusObwieszczenie - budowa sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska
więcej »»»
23 maja 2019
StatusOgłoszenie o przetargu - działka nr 672/3 w Kielanówce
więcej »»»
25 kwietnia 2019
StatusWykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
więcej »»»
18 kwietnia 2019
StatusWykaz dotyczący sprzedaży działki nr 2711/11 położonej w Niechobrzu
więcej »»»
18 kwietnia 2019
StatusWykaz dotyczący sprzedaży działki nr 2711/9 położonej w Niechobrzu
więcej »»»
15 kwietnia 2019
StatusNabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych w Biurze ROF
Dyrektor Biura Stowarzyszenia ROF ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 780899

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo