Strona główna

polska  angielska

NAZWA GMINY:

Boguchwała

 

 

HERB GMINY:                                 

 

 

RODZAJ:

Gmina miejsko-wiejska

WOJEWÓDZTWO:

podkarpackie

POWIAT:

rzeszowski

SIEDZIBA GMINY:

Urząd Miejski w Boguchwale

ADRES:

36-040 Boguchwała 
ul. Suszyckich 33

KONTAKT:

tel. +48 17 87 55 200

 

 

fax. +48 17 87 55 209 

e-mail: um@boguchwala.pl

 

 

 

 

 

Informacja o Gminie

www.boguchwala.pl

Burmistrz :

dr Wiesław Kąkol

Zastępca Burmistrza :

Justyna Placha-Adamska

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Piotr Pustelny

Sekretarz Gminy:

Krzysztof Lassota

Skarbnik Gminy:

Dorota Witek

 

 

Rodzaj Gminy


Gmina przemysłowo-rolnicza

Liczba ludności:

20610

Powierzchnia:

88,97 km2

Infrastruktura:


Pełna 
Droga krajowa nr 19 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Status
SOŁECTWO KIELANÓWKA
16 września 2021 Status
Obwieszczenie znak WOOŚ.442.1.2021.AD.2 z dnia 13.09.2021Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie decyzji nr 156/2021 wydanej przez Słowacki Dozór Jądrowy. Dokument opublikowany na podstawie dokumentu przekazanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
14 września 2021 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko samodzielnego referenta ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Boguchwale
03 września 2021 Status
Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko pomocy administracyjnej w Biurze Rady Miejskiej i Burmistrza
06 września 2021 Status
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Status
Solectwo Niechobrz
01 września 2021 Status
Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terenie Gminy Boguchwała Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Na
20 lipca 2021 Status
Wniosek producenta rolnego o szacowanie strat w 2021ds. szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy w środku trwałym
19 lipca 2021 Status
Konkurs "Wodnik" - dotacje na realizacje zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowychOgłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2021 roku na realizację zadań związanych z zatrzymaniem wód opadowych
13 lipca 2021 Status
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
13 lipca 2021 Status
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
23 czerwca 2021 Status
Informacja o wyniku przetargu - działka nr 270, obręb Mogielnica
23 czerwca 2021 Status
Informacja o wyniku przetargu działki nr 1372 w Zgłobniu
01 czerwca 2021 Status
Informacja o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkachInformacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, przyznanych w 2021 roku
26 maja 2021 Status
Informacja o wyniku przetargu działki nr 1624/156 w Boguchwale
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała