banner

Podatki

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2023-06-30

Wydział: WYDZIAŁ

Grupa tematyczna: WNIOSKI

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin składania wniosków. Oświadczenia o użytkowaniu gruntów (dla gruntów nie będących własnością wnioskodawcy).

Miejsce złożenia dokumentu:

Burmistrz Boguchwały, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta (parter), weryfikacja dokumentów Referat Podatków i Opłat Lokalnych (parter, pok. 0.3) 17-8755235

Opłaty:

Brak opłat skarbowych od kopii załączanych faktur

Pozostałe informacje:

W załączeniu edytowalny wzór wniosku. Pełne informacje na stronie MRiRW: https://www.gov.pl/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego