banner

Podatki

Informacje podatkowe osób fizycznych: informacja o gruntach rolnych, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o lasach

2023-06-30

Wydział: WYDZIAŁ

Grupa tematyczna: Informacje podatkowe

Wymagane dokumenty:

W związku ze zmianami ustawowymi gminy utraciły prawo do uchwalania wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Od 01 lipca 2019 roku obowiązują formularze ustawowe wprowadzone na mocy zarządzenia Ministra Finansów. Do pobrania na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#IN-1

Miejsce złożenia dokumentu:

Burmistrz Boguchwały, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała, Biuro Obsługi Klienta (parter), weryfikacja dokumentów Referat Podatków i Opłat Lokalnych (parter, pok. 0.4) 17-8755231, 517-191-209