banner

Raport o stanie Gminy

Raport o Stanie Gminy Boguchwała za 2021 rok

2022-05-12

Raport o stanie Gminy Boguchwała za 2021 rok

Informacja dla mieszkańców Gminy Boguchwała

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Biurze Rady Miejskiej w Boguchwale, pokój Nr 18 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33a, (w godzinach pracy Urzędu).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

 

 

Zarządzenie Nr 112.2022 Burmistrza Boguchwały w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boguchwała za 2021 rok.: Zarządzenie_nr_112.2022.pdf (Plik pdf 0,03 MB)

Zarządzenie edytowalne: Zarządzenie_nr_112.2022.pdf (Plik pdf 0,12 MB)

 

Raport o Stanie Gminy za 2021 rok: RAPORT_O_STANIE_GMINY ZA 2021.pdf (Plik pdf 10,99 MB)