banner

Raport o stanie Gminy

Raport o stanie Gminy Boguchwała za 2019 rok

2020-06-10

Raport o stanie Gminy Boguchwała za  2019 rok

Informacja dla mieszkańców gminy Boguchwała

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej w Boguchwale pokój Nr 18 w godzinach pracy Urzędu  najpóźniej w dniu 24 czerwca 2020 r. - w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja Rady Miejskiej w Boguchwale.


 Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

 

 

Zarządzenie Nr 126.2020 Burmistrza Boguchwały w sprawie przedstawienia roportu o stanie Gminy Boguchwały za 2019 rok: Zarzadzenie_nr_126.2020.pdf

 

Raport o Stanie Gminy za 2019 rok: RAPORT_O_STANIE_GMINY_ZA_2019_ROK.pdf