banner

Raport o stanie Gminy

Raport o Stanie Gminy Boguchwała za 2020 rok

2021-05-13

Raport o stanie Gminy Boguchwała za  2020 rok

Informacja dla mieszkańców Gminy Boguchwała

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Biurze Rady Miejskiej w Boguchwale, pokój Nr 18 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Suszyckich 33a, (w godzinach pracy Urzędu).

 Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

 

 

Zarządzenie Nr 93.2021 Burmistrza Boguchwały w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Boguchwała za 2020 rok.:Zarzdzenie_nr_93.2021_Burmistrza_Boguchwały.pdf (Plik pdf 0,03 MB)

Zarządzenie edytowalne: Zarządzenie_edytowalne.pdf (Plik pdf 0,12 MB)

 

Raport o Stanie Gminy za 2020 rok: Raport_o_Stanie_Gminy_Boguchwała_za_2020.pdf (Plik pdf 9,07 MB)