banner

Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców

Schemat opracowany na podstawie art. 45-65 ust.3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221).