banner

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wielkość gospodarstwa
(ilość osób)

Wysokość
miesięcznej opłaty
w przypadku posiadania kompostownika

Wysokość
miesięcznej opłaty
w przypadku nie posiadania kompostownika

Wysokość miesięcznej opłaty w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

1 osobowe

23 zł

24 zł

48 zł

2 osobowe

47 zł

48 zł

96 zł

3 osobowe

71 zł

72 zł

144 zł

4 osobowe

94 zł

95 zł

190 zł

5 osobowe

114 zł

115 zł

230 zł

6 - 8 osobowe

123 zł

125 zł

250 zł

od 9 osób

133 zł

135 zł

270 zł

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami są od 2013 roku niezmienne, płatność następuje bez wezwania co dwa miesiące do dnia:

  • 31.01 (za styczeń i luty)
  • 31.03 (za marzec i kwiecień)
  • 31.05 (za maj i czerwiec)
  • 31.07 (za lipiec i sierpień)
  • 30.09 (za wrzesień i październik)
  • 30.11 (za listopad i grudzień)

Każdy płatnik posiada indywidualny numer konta.

Aktualny stan zobowiązań moż sprawdzic na stronie:  https://enaleznosci.boguchwala.pl

Płatności można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Boguchwale w formie bezgotówkowej, w formie przelewu bankowego, u sołtysa danej miejscowości lub za pośrednictwem strony https://enaleznosci.boguchwala.pl