banner

Terminy opłat

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami są od 2013 roku niezmienne, płatność następuje bez wezwania co dwa miesiące do dnia:

  • 31.01 (za styczeń i luty)
  • 31.03 (za marzec i kwiecień)
  • 31.05 (za maj i czerwiec)
  • 31.07 (za lipiec i sierpień)
  • 30.09 (za wrzesień i październik)
  • 30.11 (za listopad i grudzień)

Każdy płatnik posiada indywidualny numer konta.

Aktualny stan zobowiązań moż sprawdzic na stronie:  https://enaleznosci.boguchwala.pl

Płatności można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Boguchwale w formie bezgotówkowej, w formie przelewu bankowego, u sołtysa danej miejscowości lub za pośrednictwem strony https://enaleznosci.boguchwala.pl