banner

Konkursy aktualne

Konkurs na realizację zadania publicznego z udziałem środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

2023-03-30

Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 62.2023 ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Boguchwała w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 r.

Zarzadzenie_62.2023.pdf (Plik pdf 2,79 MB)

 

Aktualizacja - informacja o omyłce pisarskiej:

W związku z omyłkowo wpisaną kwotą, informujemy, że kwota całkowita na realizację zadania wynosi 248 000,00 zł (omyłkowo wpisana wcześniej kwota wynosiła 240 000,00 zł).

Zalacznik_do_Zarzadzenia_62.2023_-_korekta.docx (Plik docx 0,05 MB)