banner

Inne

Metryka dokumentu:
data wytworzenia informacji 2023-09-05
opublikował Tomasz Sitek
stanowisko Redaktor
data publikacji 2023-09-05 12:56
data ostatniej aktualizacji 2024-05-06 07:38
aktualizacja dokonana przez Żaneta Lencwicz

Data zmiany Zmodyfikował Czynność
2024-05-06 07:38 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-11-02 14:46 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-11-02 14:46 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-11-02 14:45 Żaneta Lencwicz modyfikacja treści
2023-09-05 12:56 Tomasz Sitek publikacja treści

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie znak RK.ZUZ.4210.180.2024.PW z dnia 12.06.2024 r.

2024-06-14

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie znak: RK.ZUZ.4210.180.2024.PW z dnia 12.06.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów w ramach zadania pn. „Budowa publicznej drogi gminnej na Granice w Niechobrzu od km 0+000 do km 2+581,61 wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”, a także o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, na działkach nr ewid. 2202/2, 2196/2, 2176/2, 2103/10, 2080/1, 2040/1, 2032/1, 1971/1, 1966, 1958/1, 1956, 1946/1, 1912/6, 1907, 1910, 1908/1, 1909/4, 1414/1, 1406/2, 1406/1, 1407/2, 1407/1, 1409/1, 1403/3, 1398/3, 1396/1, 1392/4, 1367/1, 1368/1, 1369, 1370/1, 1363/1, 1362/2, 1351/3, 1358/1, 1352/1, 1353/1, 1352, 1350, 1341/1, 1340/1, 1338, 639, 669, 670/1, 640, 674, 684/1, 688, 700/1, 647/2, 701/1, 658/1, 658/2, 704, 708/4, 734/1, 737/5, 738/1, 617, 621, 739/1, 627/1, 745/1, 796/4, 627/2, 630/2, 799/1, 235, 800, 802/3, 830 obręb 0005 Niechobrz.