banner

Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia z ujęcia Wola Zglobieńska

2023-08-07

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 26.07.2023 r. o przydatności do spożycia wody z wodociągu Wola Zgłobieńska.

Dokument opublikowany w wersji PDF. Stosownie do zapisów art. 3 ust.2 pkt 5 li. b ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy nie stosuje się.

  • Wola Zglobienska 26 07 23 rozmiar: (1,73 MB) pobrań: 14 załączył: Bogdan Sierpiński, Redaktor data dodania: 2023-08-07 11:44