banner

Konkursy aktualne

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym

2023-08-04

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "50 lat z muzyką w Boguchwale - Wspomnienia" złożona przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Kobiet "Kultura Razem z Tradycją", na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać na adres e-mail: k.piwowar@um.boguchwala.pl do dnia 11 sierpnia 2023 roku.