banner

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości.

2023-06-30

Wydział: Zespół ds. Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

Grupa tematyczna: WNIOSKI

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Miejski w Boguchwale, Biuro Obsługi Klienta (parter) Załatwianie sprawy: Referat Mienia Gminy i Planowania Przestrzennego, I piętro pok. nr 1.15, tel. 17-87-55-270

Opłaty:

brak opłat

Podstawa prawna:

Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U.2020.2052 j.t./ Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2021.735 j.t./ Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej /Dz.U.2021.214 j.t./ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologiii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów /Dz.U.2021.1368/

Załączniki: