banner

Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 20 grudnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany nr 1/2023 studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Przy Lubczy” w miejscowości Boguchwała

2023-12-20