a
data wydruku: 2024-07-20 17:25:57
Biuletyn Informacji Publicznej Boguchwała

BIP - Urząd Miejski w Boguchwale

e-mail: um@boguchwala.pl www: bip.boguchwala.pl

Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały z dnia 20 grudnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany nr 1/2023 studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Przy Lubczy” w miejscowości Boguchwała