banner

Konkursy rozstrzygnięte

Informacja o zakończeniu konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale

2024-03-05

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu o wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale - na stanowisko została wybrana Pani Anna Wolska.