banner

Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

2024-06-19

Informuję, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w miejscowości Lutoryż – III etap” na terenie działek nr ewid. 517/8, 454/2, 479/2, 290/12, 459/1, 459/2, 458/2, 1688, 479/1 oraz części działek nr ewid. 519/1, 525/1, 523/4, 525/3, 385/2, 440, 80, 530, 482, 433/5, 522, 304/3, 386/5, 498, 526/3, 465/4, 305/2, 464, 1653, 462, 1707, 435/1, 520, 297, 298, 466/1, 484, 439/3, 281/7, 282, 433/2, 441, 295, 467, 241/6, 478/5, 463, 497, 335, 529, 532, 266/2, 289/4, 468/2, 486, 527, 470/2, 1687, 283/4, 455/3, 1685, 492/1, 499, 500, 469/2, 488, 475/2, 436, 495, 517/2, 1642/1, 1683, 1684, 1686, 485, 2055, 456/2, 290/5, 461/2, 457/2,  474/4, 292/4, 483/2, 483/1, 493, 465/3, 476/5, 490, 290/13, 454/1, 386/2, 469/3, 518, 439/2, 471/3, 293, 241/3, 304/2, 1642/2, 1659, 1660, 433/9, 487, 471/6 obr. 0003 w konturze 1 – 154, położonych w miejscowości Lutoryż, w Gminie Boguchwała;