banner

Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu

Lokalny Ośrodek Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu

Strona internetowa: http://lokzglobien.stronakultury.pl/

BIP instytucji: http://lokzglobien.bipstrona.pl/

Statut: Uchwała Nr XXIV.299.2016.pdf