banner

Komisje Rady

Komisje Rady Miejskiej kadencja 2024-2029

2023-07-25

Komisja Rewizyjna

Uchwała I.4.2024

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała I.5.2024

Komisja Statutowo  Prawna

Uchwała I.6.2024

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała I.7.2024

Komisja Edukacji i Rozwoju Społecznego

Uchwała I.8.2024

Komisja Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Uchwała I.9.2024