banner

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (20) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (1) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (BRAK GŁOSU)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (20) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (1) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (BRAK GŁOSU)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (21) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (ZA)
Marek Cisek (ZA)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (ZA)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (ZA)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (ZA)
Piotr Pustelny (ZA)
Tadeusz Rak (ZA)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)

ZA (14) PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (0)

Wyniki imienne

Maria Angowska (ZA)
Agnieszka Bednarska (ZA)
Piotr Bednarski (WSTRZYMUJĘ SIĘ)
Marek Cisek (WSTRZYMUJĘ SIĘ)
Marta Ćmiel-Giergielewicz (ZA)
Łukasz Hudzik (ZA)
Tadeusz Kalandyk (WSTRZYMUJĘ SIĘ)
Piotr Kobyłecki (ZA)
Dominik Maziarz (WSTRZYMUJĘ SIĘ)
Jerzy Mazur (ZA)
Iwona Pezdan-Śliż (ZA)
Alina Pociask (WSTRZYMUJĘ SIĘ)
Piotr Pustelny (WSTRZYMUJĘ SIĘ)
Tadeusz Rak (WSTRZYMUJĘ SIĘ)
Paweł Sanecki (ZA)
Agnieszka Siorek (ZA)
Katarzyna Warchoł (ZA)
Grzegorz Wojewoda (ZA)
Andrzej Zając (ZA)
Elżbieta Zielińska (ZA)
Antoni Ziobro (ZA)