Zarządzenia Burmistrza 2016r. 

polska  angielska
data publikacji: 07-01-2016 | 09:57data ostatniej modyfikacji: 21-09-2017 | 09:26
Zarządzenie Nr 104/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale01 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 104/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 103/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała01 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 103/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 102/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok01 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 102/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 101/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok01 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 101/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 100/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Organizowanie rónego rodzaju form wypoczynku i rekreacji zmierzającej do osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania i integracji społecznej osób niepełnosprawnych01 lipca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 100/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Organizowanie rónego rodzaju form wypoczynku i rekreacji zmierzającej do osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonowania i integracji społecznej osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Nr 99/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja VI Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 201629 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 99/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja VI Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2016
Zarządzenie Nr 98/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2016 roku"29 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 98/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2016 roku"
Zarządzenie Nr 97/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok29 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 97/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu23 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
Zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu23 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
Zarządzenie Nr 94/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej21 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 94/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynnosci związanych z przekazaniem kas fiskalnych15 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynnosci związanych z przekazaniem kas fiskalnych
Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania .........15 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania .........
Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Boguchwała15 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 90/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok15 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 90/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu09 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z basenu08 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z basenu
Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia w miejscowościach Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze wraz z remontem zaplecza 03 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury sportowej i zakup wyposażenia w miejscowościach Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze wraz z remontem zaplecza
Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 201603 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2016
Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 201603 czerwca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2016  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1036054

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała