Zarządzenia Burmistrza 2016r. 

polska  angielska
data publikacji: 07-01-2016 | 09:57data ostatniej modyfikacji: 21-09-2017 | 09:26
Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora GBP w Boguchwale23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora GBP w Boguchwale
Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie wydania przez RIO w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie wydania przez RIO w Rzeszowie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji
Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok 23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała
arządzenie Nr 15/2016 w sprawie powołania komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy23 marca 2016
więcej »»» na temat arządzenie Nr 15/2016 w sprawie powołania komisji ds. Negocjacji Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy
Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabezpieczenia wierzytelności gminy z tytułu kar umownych23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabezpieczenia wierzytelności gminy z tytułu kar umownych
Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminy Boguchwała polegajacego na organizacji i prowadzeniu Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Racławówce23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Gminy Boguchwała polegajacego na organizacji i prowadzeniu Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Racławówce
Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok23 marca 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2016 rok
Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"02 lutego 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR"
Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała27 stycznia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała
Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie zmian w budżecie27 stycznia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie zasad wykonywania budżetu Gminy Boguchwała i sposobu składania sprawozdań budżetowych27 stycznia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie zasad wykonywania budżetu Gminy Boguchwała i sposobu składania sprawozdań budżetowych
Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale27 stycznia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie zmian WPF27 stycznia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie zmian WPF
Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała27 stycznia 2016
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała  
  • [1]
  • [13]
  • Liczba odwiedzin: 1031959

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała