Zarządzenia Burmistrza 2015r. 

polska  angielska
data publikacji: 28-01-2015 | 14:01data ostatniej modyfikacji: 23-12-2016 | 13:23
Zarządzenie Nr 243/2015 w sprawie przyznania dotacji w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "Gminne spotkanie wigilijne"04 stycznia 2016
Zarządzenie Nr 243/2015 w sprawie przyznania dotacji w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "Gminne spotkanie wigilijne" więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 243/2015 w sprawie przyznania dotacji w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pn. "Gminne spotkanie wigilijne"
Zarządzenie Nr 242/2015 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym w Lutoryżu - wykończenie budynku i zagospodarowanie terenu"04 stycznia 2016
Zarządzenie Nr 242/2015 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym w Lutoryżu - wykończenie budynku i zagospodarowanie terenu" więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 242/2015 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym w Lutoryżu - wykończenie budynku i zagospodarowanie terenu"
Zarządzenie Nr 241/2015 w sprawie upoważnienie do podejmowania działań związanych z dochodzeniem od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek30 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 241/2015 w sprawie upoważnienie do podejmowania działań związanych z dochodzeniem od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 241/2015 w sprawie upoważnienie do podejmowania działań związanych z dochodzeniem od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek
Zarządzenie Nr 240/2015 w sprawie powołania Komisji do przejęcia nieruchomości od Zakładów Naprawy Samochodów spółka z o.o. w Boguchwale30 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 240/2015 w sprawie powołania Komisji do przejęcia nieruchomości od Zakładów Naprawy Samochodów spółka z o.o. w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 240/2015 w sprawie powołania Komisji do przejęcia nieruchomości od Zakładów Naprawy Samochodów spółka z o.o. w Boguchwale
Zarządzenie Nr 239/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale30 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 239/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 239/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 238/2015 w sprawie cofnięcia upoważnień udzielonych przez Burmistrza Boguchwały pracownikowi Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Boguchwale30 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 238/2015 w sprawie cofnięcia upoważnień udzielonych przez Burmistrza Boguchwały pracownikowi Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 238/2015 w sprawie cofnięcia upoważnień udzielonych przez Burmistrza Boguchwały pracownikowi Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 237/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 201630 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 237/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2016 więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 237/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Boguchwała w roku 2016
Zarządzenie Nr 236/2015 w sprawie zmiany w WPF Gminy Boguchwała30 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 236/2015 w sprawie zmiany w WPF Gminy Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 236/2015 w sprawie zmiany w WPF Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 235/2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok30 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 235/2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 235/2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok
Zarządzenie Nr 234/2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok30 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 234/2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 234/2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok
Zarządzenie Nr 233/2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok30 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 233/2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 233/2015 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok
Zarządzenie Nr 232/2015 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert na wykonanie zadania publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji. 10 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 232/2015 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert na wykonanie zadania publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji. więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 232/2015 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert na wykonanie zadania publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji.
Zarządzenie Nr 231/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Boguchwały10 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 231/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 231/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Boguchwały
Zarządzenie Nr 230/2015 w sprawie powołania Zespołów ds. Wspierania Inicjatywy Lokalnej do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 10 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 230/2015 w sprawie powołania Zespołów ds. Wspierania Inicjatywy Lokalnej do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 230/2015 w sprawie powołania Zespołów ds. Wspierania Inicjatywy Lokalnej do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Zarządzenie nr 229/2015 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała 10 grudnia 2015
Zarządzenie nr 229/2015 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie nr 229/2015 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 228/2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok10 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 228/2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 228/2015 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 227/2015 w sprawie przyznania dotacji celowych na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 201510 grudnia 2015
Zarządzenie Nr 227/2015 w sprawie przyznania dotacji celowych na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2015 więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 227/2015 w sprawie przyznania dotacji celowych na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2015
Zarządzenie Nr 226/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego Osiedla Boguchwała Dolna w Boguchwale13 listopada 2015
Zarządzenie Nr 226/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego Osiedla Boguchwała Dolna w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 226/2015 w sprawie ogłoszenia terminu Zebrania Mieszkańców-Wyborczego Osiedla Boguchwała Dolna w Boguchwale
Zarządzenie Nr 225/2015 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. "Przebudowa budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na żłobekj dziecięcy w Nosówce"13 listopada 2015
Zarządzenie Nr 225/2015 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. "Przebudowa budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na żłobekj dziecięcy w Nosówce" więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 225/2015 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie zadania pn. "Przebudowa budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na żłobekj dziecięcy w Nosówce"
Zarządzenie Nr 224/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania dotyczącego działań pomocowych na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami13 listopada 2015
Zarządzenie Nr 224/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania dotyczącego działań pomocowych na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 224/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania dotyczącego działań pomocowych na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami  
  • [1]
  • [14]
  • Liczba odwiedzin: 970509

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała