BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 | 12:17
Uchwała Nr LI.666.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.665.2018 w sprawie podziału gminy Boguchwała na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
26 lutego 2018

Uchwała Nr LI.664.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
26 lutego 2018

Uchwała Nr L.658.2018 w sprawie zmiany uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
02 lutego 2018

Uchwała Nr L.657.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
02 lutego 2018

Uchwała Nr L.655.2018 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02 lutego 2018

Uchwała Nr L.653.2018 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
02 lutego 2018

Uchwała Nr L.652.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
02 lutego 2018

Uchwała Nr XLIX.648.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.647.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.645.2017 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Boguchwała
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.644.2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.640.2017 w sprawie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLIX.630.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, za pomocą innego instrumentu płatniczego
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLVIII.612.2017 w sprawie zmiany "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Boguchwała na lata 2014-2017"
08 stycznia 2018

Uchwała Nr XLVIII.610 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
06 grudnia 2017

Uchwała Nr XLVIII.609.2017 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
06 grudnia 2017

Uchwała Nr XLVIII.608.2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
06 grudnia 2017

Uchwała Nr XLVIII.607.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
06 grudnia 2017

Uchwała Nr XLVIII.606.2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
06 grudnia 2017

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 783838

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo