Konkursy rozstrzygnięte 

polska  angielska
data publikacji: 17-12-2015 | 17:45data ostatniej modyfikacji: 21-12-2015 | 10:23Wytworzył: Tomasz Sitek
Odwołanie konkursu ofert 17 grudnia 2015

Burmistrz Boguchwały odwołuje konkurs ofert na realizację Zadania pt. "Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Racławówce” ogłoszony w formie załącznika do Zarządzenia nr 222/2015 
z dnia 3 listopada 2015 r.

Odwołanie konkursu nastąpiło z powodu niepodpisania umowy na prowadzenie w/w zadania przez podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert.

Informację niniejszą zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boguchwała, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Boguchwale oraz na stronie internetowej: www.boguchwala.pl.

Odwołanie

Liczba odwiedzin: 819511

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała