BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 16-12-2019 | 10:29
Uchwała Nr III.45.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale.
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.44.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.43.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.42.2018 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.41.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
09 stycznia 2019

Uchwała Nr III.40.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
09 stycznia 2019

Uchwała Nr III.39.2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.38.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale.
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.37.2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.36.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.35.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała
17 stycznia 2019

Uchwała Nr III.34.2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
10 stycznia 2019

Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzrou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
31 grudnia 2018

Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
31 grudnia 2018

Uchwała Nr III.30.2018 w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
03 stycznia 2019

Uchwała Nr II.29.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
12 grudnia 2018

Uchwała Nr II.28.2018 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej miesięcznego limitu kilometrów na korzystanie z własnego samochodu
11 grudnia 2018

Uchwała Nr II.27.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych
11 grudnia 2018

Uchwała Nr II.26.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystapienia do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"
11 grudnia 2018

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [11]
Liczba odwiedzin: 783816

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo