Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 31-08-2021 | 13:27
Uchwała nr XXI.283.2020 w sprawie ustalenia służebności przez działkę 1089/2 położoną w Racławówce01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.283.2020 w sprawie ustalenia służebności przez działkę 1089/2 położoną w Racławówce
Uchwała nr XXI.282.2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1347 położonej w Zgłobniu01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.282.2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1347 położonej w Zgłobniu
Uchwała nr XXI.281.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1082/5 położonej w Woli Zgłobieńskiej01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.281.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1082/5 położonej w Woli Zgłobieńskiej
Uchwała nr XXI.280.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała, obejmującej teren położony w Boguchwale, przy ul. Technicznej01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.280.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała, obejmującej teren położony w Boguchwale, przy ul. Technicznej
Uchwała nr XXI.279.2020 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 - 202101 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.279.2020 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 - 2021
Uchwała nr XXI.278.2020 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Boguchwała01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.278.2020 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała nr XXI.277.2020 w sprawie wyrażenia zgody podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.277.2020 w sprawie wyrażenia zgody podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
Uchwała nr XXI.276.2020 w sprawie powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.276.2020 w sprawie powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu
Uchwała nr XXI.275.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior –WIGOR01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.275.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior –WIGOR
Uchwała nr XXI.274.2020 w sprawie określenia średniej ceny paliwaw gminie Boguchwała na rok skzolny 2020/2101 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.274.2020 w sprawie określenia średniej ceny paliwaw gminie Boguchwała na rok skzolny 2020/21
Uchwała nr XXI.273.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwala01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.273.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwala
Uchwała nr XXI.272.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.272.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Uchwała nr XXI.271.2020 w sprawie emisji obligacji01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.271.2020 w sprawie emisji obligacji
Uchwała nr XXI.270.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Boguchwały za 2019 rok01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.270.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Boguchwały za 2019 rok
Uchwała nr XXI.269.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za rok 2019 01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.269.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za rok 2019
Uchwała nr XXI.268.2020 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.268.2020 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały
Uchwała nr XX.267.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Boguchwały.06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.267.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Boguchwały.
Uchwała nr XX.266.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 202206 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.266.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 2022
Uchwała nr XX.265.2020 w sprawie przyjęcia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Boguchwała"06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.265.2020 w sprawie przyjęcia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Boguchwała"
Uchwała nr XX.264.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.264.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.   [1]  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  [23]
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała