BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 14-10-2019 | 13:47
Uchwała Nr II.21.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce.
11 grudnia 2018

Uchwała Nr II.20.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020
11 grudnia 2018

Uchwała Nr II.19.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguchwała na rok 2019
11 grudnia 2018

Uchwała Nr II.18.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy
11 grudnia 2018

Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
11 grudnia 2018

Uchwała Nr II.16.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
11 grudnia 2018

Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019 roku
11 grudnia 2018

Uchwała Nr II.14.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
19 grudnia 2018

Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
18 grudnia 2018

Uchwała Nr I.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
22 listopada 2018

Uchwała Nr I.11.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Boguchwały
22 listopada 2018

Uchwała Nr I.10.2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Boguchwała do Zgromadzenia Związku Gmin ,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
22 listopada 2018

Uchwała Nr I.9.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
22 listopada 2018

Uchwała Nr I.8.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego
22 listopada 2018

Uchwała Nr I.7.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
22 listopada 2018

Uchwała Nr I.6.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Statutowo-Prawnej
22 listopada 2018

Uchwała Nr I.5.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
22 listopada 2018

Uchwała Nr I.4.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
22 listopada 2018

Uchwała Nr I.3.2018 w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady
22 listopada 2018

Uchwała Nr I.2.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Boguchwale
22 listopada 2018

[1]  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [10]
Liczba odwiedzin: 765433

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo