BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 14-10-2019 | 13:47
Uchwała Nr VIII.121.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości ozn. jako działka 2237/66
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.120.2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.119.2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.118.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.117.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Boguchwała
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.116.2019 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.115.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fninansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.114.2019 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VII.113.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.112.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2019-2020.
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.111.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu odkrytego w Boguchwale
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.110.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Boguchwale.
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.109.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/60/03 Rady Gminy Boguchwała z dnia 10 kwietnia 2003 roku
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.108.2019 w sprawie zmiany Uchwały w sprawiedostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Bguchwała do nowego ustroju szkolnego.
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.107.2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.106.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.105.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.104.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy boguchwała na 2019 rok
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.103.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowksiemu na realizację zadania publicznego.
06 maja 2019

Uchwała Nr VI.102.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Boguchwała do kategorii dróg gminnych
27 marca 2019

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [10]
Liczba odwiedzin: 765433

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo