BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 16-12-2019 | 10:29
Uchwała Nr X.145.2019 w sprawie udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle"
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.144.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poreczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowegona sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie cudynku mieszkalnego wielorodzinnego....
26 sierpnia 2019

realizowanej przez TBS

Uchwała Nr X.143.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.142.2019 w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia.
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr IX.141.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2019 roku.
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.140.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka Gmina Boguchwała - etap II.
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.139.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 532/53 położonej w Boguchwale.
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.138.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.137.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gmina Boguchwała a Gminą Iwierzyce w zakresie zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.136.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września2019 roku
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.135.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.134.2019 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok
15 lipca 2019

Uchwała Nr IX.133.2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Boguchwała w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.132 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.131.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.130.2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 roku
05 lipca 2019

Uchwała Nr VIII.129.2019 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.128.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.127.2019 w sprawie powierzenia przez gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
12 czerwca 2019

Uchwała VIII.126.2019 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych
12 czerwca 2019

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [11]
Liczba odwiedzin: 783817

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo