BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 14-10-2019 | 13:47
Uchwała NrXI.161.2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
04 października 2019

Uchwała Nr X.160.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.159.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.158.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała, a Miastem Brześć (Białoruś)
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.157.2019 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
30 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.156.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonych w Zarzeczu ozn. jako działki 27/7, 27/8
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.155.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonej w Lutoryżu ozn. jako działka 812/10
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.154.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 772/1, 770/5, 812/5
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.153.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 290/14, 292/5,
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.152.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale ozn. jako działki 1270/1, 1272/1,
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.151.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.150.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.149.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.148.2019 w sprawie zmiany w wieloletnie prognozie finansowej
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.147.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
30 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.146.2019 w sprawie udzielenia Gminie Wojaszówka pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce"
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.145.2019 w sprawie udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle"
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.144.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poreczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowegona sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie cudynku mieszkalnego wielorodzinnego....
26 sierpnia 2019

realizowanej przez TBS

Uchwała Nr X.143.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.142.2019 w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia.
26 sierpnia 2019

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [10]
Liczba odwiedzin: 765433

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo