BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 27-11-2019 | 08:19
Uchwała Nr XI.181.2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A
04 października 2019

Uchwała Nr XI.180.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Zgłobniu
04 października 2019

Uchwała Nr XI.179.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale
04 października 2019

Uchwała Nr XI.178.2019 w sprawie nieruchomości ozn. jako działka nr 1372 położonej w Zgłobniu
04 października 2019

Uchwała Nr XI.177.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 148/25 położonej w Boguchwale
04 października 2019

Uchwała Nr XI.176.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu
04 października 2019

Uchwała Nr XI.175.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu
04 października 2019

Uchwała NR.XI.174.2019 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych
04 października 2019

Uchwała Nr XI.173.2019 w sprawie zmiany uchwały dot. zasad wynagradzania nauczycieli
04 października 2019

Uchwała Nr XI.172.2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r
04 października 2019

Uchwała Nr XI.171.2019 w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
04 października 2019

Uchwała NrXI.170.2019 w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
30 października 2019

Uchwała Nr XI.169.2019 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
04 października 2019

Uchwała Nr XI.168.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
04 października 2019

Uchwała NrXI.167.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Boguchwała
04 października 2019

Uchwała Nr XI.166.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
04 października 2019

Uchwała Nr XI.165.2019 w sprawie zmiany uchwały dot.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego
04 października 2019

Uchwała NR.XI.164.2019 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury -Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Lokalnego Ośrodka Kultury ,,Razem'' w Niechobrzu i Lokalnego Ośrodka Kultury ,,Wspólnota '' w Zgłobniu
02 października 2019

Uchwała Nr XI.163.2019 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
04 października 2019

Uchwała Nr XI.162.2019 w sprawie ustalenia terminu wyborów Sołtysa i wyznaczenia Radnego do przeprowadzenia zebrania wyborczego w Sołectwie Lutoryż
04 października 2019

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [11]
Liczba odwiedzin: 780900

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo