Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 21-07-2020 | 09:48
Uchwała nr XXI.272.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok01 lipca 2020
więcej »»»
Uchwała nr XXI.271.2020 w sprawie emisji obligacji01 lipca 2020
więcej »»»
Uchwała nr XXI.270.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Boguchwały za 2019 rok01 lipca 2020
więcej »»»
Uchwała nr XXI.269.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za rok 2019 01 lipca 2020
więcej »»»
Uchwała nr XXI.268.2020 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały01 lipca 2020
więcej »»»
Uchwała nr XX.267.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Boguchwały.06 maja 2020
więcej »»»
Uchwała nr XX.266.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 202206 maja 2020
więcej »»»
Uchwała nr XX.265.2020 w sprawie przyjęcia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Boguchwała"06 maja 2020
więcej »»»
Uchwała nr XX.264.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.06 maja 2020
więcej »»»
Uchwała nr XX.263.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.06 maja 2020
więcej »»»
Uchwała nr XX.262.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie06 maja 2020
więcej »»»
Uchwała nr XX.261.2020 zabezpieczenia przez Gminę Boguchwała wkładu własnego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.306 maja 2020
więcej »»»
Uchwała nr XX.260.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.06 maja 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.259.2020 w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działki nr 995/2 położonej w Racławówce20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.258.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 1010 położonej w Woli Zgłobieńskiej20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.257.2020 w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.256.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.255.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.254.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.253.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego20 marca 2020
więcej »»»   [1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [15]
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała