Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 20-11-2020 | 11:14
Uchwała Nr V.63.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej19 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr V.63.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr V.62.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Boguchwała na 2019 rok05 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr V.62.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Boguchwała na 2019 rok
Uchwała Nr IV.61.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.61.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
Uchwała Nr IV.60.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oz. jako działka nr 1919/6 położonej w Niechobrzu29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.60.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oz. jako działka nr 1919/6 położonej w Niechobrzu
Uchwała Nr IV.59.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka Nr 1919/7 położonej w Niechobrzu29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.59.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka Nr 1919/7 położonej w Niechobrzu
Uchwała Nr IV.58.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała -Wisłoczysko29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.58.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała -Wisłoczysko
Uchwała Nr IV.57.2019 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.57.2019 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych
Uchwała Nr IV.56.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia częsci sołectwa Racławówka - Racławówka Doły z gminy Boguchwała i włączenia tej części sołectwa do miasta Rzeszowa29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.56.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia częsci sołectwa Racławówka - Racławówka Doły z gminy Boguchwała i włączenia tej części sołectwa do miasta Rzeszowa
Uchwała Nr IV.55.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.55.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
Uchwała Nr IV.54.2019 w sprawie ustalenia nieodpłatnej pomocy oraz zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.54.2019 w sprawie ustalenia nieodpłatnej pomocy oraz zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
Uchwała Nr IV.53.2019 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu '' na lata 2019 - 202329 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.53.2019 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu '' na lata 2019 - 2023
Uchwała Nr IV.52.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.52.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu
Uchwała Nr IV.51.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.51.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego
Uchwała Nr IV.50.2019 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.50.2019 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego
Uchwała Nr IV.49.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IV.49.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała NrIV.48.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała NrIV.48.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr III.47.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.47.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Uchwała Nr III.46.2018 w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała.04 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.46.2018 w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała.
Uchwała Nr III.45.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale.03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.45.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale.
Uchwała Nr III.44.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.44.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej   [1]  «««  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »»»  [17]
Liczba odwiedzin: 864229

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała