Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 05-01-2022 | 14:29
Uchwała XLIII.495.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej iKomisji na Ipółrocze 2022roku.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.495.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej iKomisji na Ipółrocze 2022roku.
Uchwała XLIII.494.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Boguchwała od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.494.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Boguchwała od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Uchwała XLIII.493.2021 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151711R stanowiącej ul. Juliusza Słowackiego w Boguchwale.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.493.2021 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151711R stanowiącej ul. Juliusza Słowackiego w Boguchwale.
Uchwała XLIII.492.2021 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 108197R stanowiącej ul. Partyzantów wBoguchwale.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.492.2021 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 108197R stanowiącej ul. Partyzantów wBoguchwale.
Uchwała XLIII.491.2021 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków ozawarcie umowy najmu, wtym określenia kryterium pierwszeństwa05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.491.2021 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków ozawarcie umowy najmu, wtym określenia kryterium pierwszeństwa
Uchwała XLIII.490.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu iharmonogramu05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.490.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu iharmonogramu
Uchwała XLIII.489.2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2022rok.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.489.2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2022rok.
Uchwała XLIII.488.2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy wRodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy wRodzinie.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.488.2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy wRodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy wRodzinie.
Uchwała XLIII.487.2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.487.2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała XLIII.486.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.486.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała XLIII.485.2021w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają zupływem 2021roku.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.485.2021w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają zupływem 2021roku.
Uchwała XLIII.484.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.484.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała XLIII.483.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego wBoguchwale Sp. zo.o.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.483.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego wBoguchwale Sp. zo.o.
Uchwała XLIII.482.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.482.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała XLIII.481.2021 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2022r.05 stycznia 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIII.481.2021 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2022r.
Uchwała nr XLII.480.2021 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. zo.o. wBoguchwale.22 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLII.480.2021 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. zo.o. wBoguchwale.
Uchwała nr XLII.479.2021 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała22 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLII.479.2021 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała nr XLII.478.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.22 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLII.478.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała nr XLII.477.2021 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. „Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR Boguchwała”22 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLII.477.2021 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. „Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR Boguchwała”
Uchwała nr XLII.476.2021 w sprawie udzielenia pożyczki dla Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.22 grudnia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XLII.476.2021 w sprawie udzielenia pożyczki dla Spółki Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [25]
Liczba odwiedzin: 941509

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała