Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 02-06-2022 | 12:58
Uchwała XLVIII.544.2022 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.544.2022 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała
Uchwała XLVIII.543.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania kosztów transportu dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy na terenie Gminy Boguchwała02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.543.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie finansowania kosztów transportu dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała XLVIII.542.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2021 - 202702 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.542.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2021 - 2027
Uchwała XLVIII.541.2022 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.541.2022 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Uchwała XLVIII.540.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1936/1 w Niechobrzu02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.540.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1936/1 w Niechobrzu
Uchwała XLVIII.539.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka 896/2 położonej w Niechobrzu02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.539.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka 896/2 położonej w Niechobrzu
Uchwała XLVIII.538.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka 79/5 położonej w Boguchwale02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.538.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka 79/5 położonej w Boguchwale
Uchwała XLVIII.537.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych wBoguchwale02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.537.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych wBoguchwale
Uchwała XLVIII.536.2022 w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.536.2022 w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Uchwała XLVIII.535.2022 w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Kolejowej w Boguchwale zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 760/7, 761/5, 760/2302 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.535.2022 w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Kolejowej w Boguchwale zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 760/7, 761/5, 760/23
Uchwała XLVIII.534.2022 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.534.2022 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała XLVIII.533.2022 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2022rok02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.533.2022 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2022rok
Uchwała XLVIII.532.2022 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.532.2022 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
Uchwała XLVIII.531.2022 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały za 2021rok02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.531.2022 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały za 2021rok
Uchwała XLVIII.530.2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za rok 202102 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.530.2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za rok 2021
Uchwała XLVIII.529.2022 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały02 czerwca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII.529.2022 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały
Uchwała XLVII.528.2022 w sprawie finansowania kosztów transportu dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy na terenie Gminy Boguchwała.04 maja 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVII.528.2022 w sprawie finansowania kosztów transportu dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy na terenie Gminy Boguchwała.
Uchwała XLVII.527.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia.04 maja 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVII.527.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Uchwała XLVII.526.2022 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.04 maja 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVII.526.2022 w sprawie zmian wwieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała XLVII.525.2022 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2022rok.04 maja 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLVII.525.2022 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2022rok.  
  • [28]
  • Liczba odwiedzin: 976887

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała