Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie Nr 226/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 226/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....
Zarządzenie Nr 225/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 225/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....
Zarządzenie Nr 224/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 224/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....
Zarządzenie Nr 223/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 223/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....
Zarządzenie Nr 222/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 222/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....
Zarządzenie Nr 221/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 221/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....
Zarządzenie Nr 220/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 220/04 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ....
Zarządzenie Nr 219/04 w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do prowadzenia postępowań egzaminacyjnych ...27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 219/04 w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do prowadzenia postępowań egzaminacyjnych ...
Zarządzenie Nr 218/04 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kielanówce27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 218/04 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kielanówce
Zarządzenie Nr 217/04 w sprawie określenia regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola ...27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 217/04 w sprawie określenia regulaminu konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola ...
Zarządzenie Nr 216/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania ...27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 216/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania ...
Zarządzenie Nr 215/04 w sprawie wyboru przedstawicieli rodziców i rady pedagogicznej, kandydatów do komisji ...27 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 215/04 w sprawie wyboru przedstawicieli rodziców i rady pedagogicznej, kandydatów do komisji ...
Zarządzenie Nr 214/04 w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie21 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 214/04 w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie
Zarządzenie Nr 213/04 w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie21 lipca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 213/04 w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie
Zarządzenie Nr 212/04 w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie ...02 czerwca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 212/04 w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie ...
Zarządzenie Nr 211/04 w sprawie: ustalenia stanowisk pracowników nie będących nauczycielami w placówkach oświatowych ...02 czerwca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 211/04 w sprawie: ustalenia stanowisk pracowników nie będących nauczycielami w placówkach oświatowych ...
Zarządzenie Nr 210/04 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 w związku ze zmianami kwot dotacji celowych ...02 czerwca 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 210/04 w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2004 w związku ze zmianami kwot dotacji celowych ...
Zarządzenie Nr 209/04 w sprawie: przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu ...24 maja 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 209/04 w sprawie: przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu ...
Zarządzenie Nr 208/04 w sprawie: ogłoszenia przetargu na wynajem nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy ...24 maja 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 208/04 w sprawie: ogłoszenia przetargu na wynajem nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy ...
Zarządzenie Nr 207/04 w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych24 maja 2004
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 207/04 w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych  
  • [1]
  • [30]
  • Liczba odwiedzin: 976887

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała