Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie nr 306/2005 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Racławówce24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 306/2005 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Racławówce
Zarządzenie nr 305/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zwiazku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz rezerw budżetowych24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 305/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zwiazku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz rezerw budżetowych
Zarządzenie nr 304/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 304/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
Zarządzenie nr 303/2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac w konkursie "Moja mała ojczyzna" 24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 303/2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac w konkursie "Moja mała ojczyzna"
Zarządzenie nr 302/2005 w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomościami położonej w Kielanówce stanowiącej własność Gminy Boguchwała24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 302/2005 w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomościami położonej w Kielanówce stanowiącej własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 301/2005 w sprawie zasd i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 301/2005 w sprawie zasd i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych "GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale
Zarządzenie Nr 300/2005 w sprawie powołania komisji do oceny pracy Pani Marzeny Bardzik Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 300/2005 w sprawie powołania komisji do oceny pracy Pani Marzeny Bardzik Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
Zarządzenie nr 299/2005 w sprawie ustalenia komisji konkursowej oraz regulaminu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 299/2005 w sprawie ustalenia komisji konkursowej oraz regulaminu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego
Zarządzenie nr 298/2005 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej na rzecz osób ......24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 298/2005 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej na rzecz osób ......
Zarządzenie nr 297/2005 w sprawie ustalenia minimalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 297/2005 w sprawie ustalenia minimalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych
Zarządzenie nr 296/2005 w sprawie wydania opinii przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości splat kredytu pobranego w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 296/2005 w sprawie wydania opinii przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości splat kredytu pobranego w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Zarządzenie nr 295/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zwiazku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz rezerw budżetowych24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 295/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zwiazku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone oraz rezerw budżetowych
Zarządzenie nr 294/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Niechobrzu i Zgłobniu stanowiących własność Gminy Boguchwała24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 294/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Niechobrzu i Zgłobniu stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 293/2005 w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej regulaminu i trybu pracy 24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 293/2005 w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej regulaminu i trybu pracy
Zarządzenie nr 292/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 292/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości
Zarządzenie Nr 291/05 w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajem nieruchomości zabudowanych stanowiacych własność Gminy ...30 marca 2005
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 291/05 w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajem nieruchomości zabudowanych stanowiacych własność Gminy ...
Zarządzenie nr 290/2005 w sprawie powołania komisji celem odbioru robót związanych z realizacją zadania w ramach programu "SAPARD" "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielanówce, Zwięczycy Granicznej i części wsi Nosówka"23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 290/2005 w sprawie powołania komisji celem odbioru robót związanych z realizacją zadania w ramach programu "SAPARD" "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielanówce, Zwięczycy Granicznej i części wsi Nosówka"
Zarządzenie nr 289/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 289/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok
Zarządzenie nr 288/2005 w sprawie ustalenia regulaminu pracy dla dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy Boguchwała23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 288/2005 w sprawie ustalenia regulaminu pracy dla dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 287/2005 sprawie zmiany Zarządzenia Nr 282/05 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budzetu gminy na 2005 r.23 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 287/2005 sprawie zmiany Zarządzenia Nr 282/05 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budzetu gminy na 2005 r.  
  • [1]
  • [30]
  • Liczba odwiedzin: 1104604

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała