Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie Nr 386/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacji Cen na wynajem lub dzierżawę nieruchomości19 stycznia 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 386/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacji Cen na wynajem lub dzierżawę nieruchomości
Zarządzenie Nr 385/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...17 stycznia 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 385/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...
Zarządzenie Nr 384/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...17 stycznia 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 384/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...
Zarządzenie nr 383/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zwiazku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne i zmianami rezerw budżetowych24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 383/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zwiazku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne i zmianami rezerw budżetowych
Zarządzenie nr 382/2005 24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 382/2005
Zarządzenie nr 381/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 381/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości
Zarządzenie nr 380/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajem nieruchomości zabudowanych stanowiących włsność Gminy Boguchwała24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 380/2005 w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajem nieruchomości zabudowanych stanowiących włsność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 379/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego ...17 stycznia 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 379/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego ...
Zarządzenie Nr 378/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego ...17 stycznia 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 378/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego ...
Zarządzenie nr 377/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne i zmianami rezerw budżetowych24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 377/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne i zmianami rezerw budżetowych
Zarządzenie nr 376/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 376/2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej
Zarządzenie nr 375/2005 w sprawie wzoru wniosku o wynajem lokalu mieszkaniowego na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 375/2005 w sprawie wzoru wniosku o wynajem lokalu mieszkaniowego na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego
Zarządzenie nr 374/2005 w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 200624 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 374/2005 w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2006
Zarządzenie Nr 373/05 w sprawie powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia konkursu ofert ...17 stycznia 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 373/05 w sprawie powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia konkursu ofert ...
Zarządzenie nr 372/2005 w sprawie ustalenia zasad wspólnego funkcjonowania bibliotek szkolnych z filiami Gminnej Bibioteki Publicznej w Boguchwale 24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 372/2005 w sprawie ustalenia zasad wspólnego funkcjonowania bibliotek szkolnych z filiami Gminnej Bibioteki Publicznej w Boguchwale
Zarządzenie nr 371/2005 w sprawie uchylenia zarzadzenia Wójta Gminy Boguchwała Nr 211/04 z dnia 17.05.2004 dot. ustalenia stanowisk pracowników nie będacych nauczycielami w placówkach oświatowych Gminy Boguchwała24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 371/2005 w sprawie uchylenia zarzadzenia Wójta Gminy Boguchwała Nr 211/04 z dnia 17.05.2004 dot. ustalenia stanowisk pracowników nie będacych nauczycielami w placówkach oświatowych Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 370/2005 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do prowadzenia uzgodnień treści regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia nauczycieli24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 370/2005 w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do prowadzenia uzgodnień treści regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia nauczycieli
Zarządzenie nr 369/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu handlowego położonego w Zwięczycy stanowiącego wlasność Gminy Boguchwała24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 369/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu handlowego położonego w Zwięczycy stanowiącego wlasność Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 368/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwięczycy stanowiacych własność Gminy Boguchwała24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 368/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwięczycy stanowiacych własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 367/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwięczycy stanowiacych własność Gminy Boguchwała24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 367/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Zwięczycy stanowiacych własność Gminy Boguchwała  
  • [1]
  • [30]
  • Liczba odwiedzin: 1062534

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała