Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
Zarządzenie Nr 189/04 Wójta Gmimny Boguchwała z dnia 12 marca 2004r.23 marca 2004

                                            ZARZĄDZENIE   Nr 189  / 04

 

Zarządzenie Nr 189/04
Wójta Gminy Boguchwała 
z dnia 12 marca 2004r.
 

w sprawie : planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie .

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 1996r. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami oraz art.126 ust.1 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U z 1998r. Nr 155 poz.1014 późniejszymi zmianami ).Wójt  Gminy w Boguchwale uchwala co następuje :
§1

Uchwala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .

 §2

 Wykonanie uchwały zleca się  Skarbnikowi Gminy w Boguchwale.

                           

««« powrót
Liczba odwiedzin: 967798

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała