Zarządzenia Burmistrza 2017r. 

polska  angielska
data publikacji: 10-01-2017 | 14:30data ostatniej modyfikacji: 29-10-2018 | 07:59
Zarządzenie nr 57/2017 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale09 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 57/2017 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale
Zarządzenie nr 56/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok09 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 56/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 55/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok05 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 55/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 54/2017 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Utwardzenie terenu miejsc postojowych w Lutoryżu"05 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 54/2017 w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonanych w ramach zadania pn. "Utwardzenie terenu miejsc postojowych w Lutoryżu"
Zarządzenie nr 53/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. "Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy budynku klubowym na stadionie sportowym w Zgłobniu"05 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 53/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. "Budowa zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy budynku klubowym na stadionie sportowym w Zgłobniu"
Zarządzenie nr 52/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok05 maja 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 52/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 51/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej"21 kwietnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 51/2017 w sprawie powołania komisji odbioru oraz przekazania w użytkowanie robót budowlanych wykonanych w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej"
Zarządzenie nr 50/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 221/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których......21 kwietnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 50/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 221/2016 Burmistrza Boguchwały z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których......
Zarządzenie nr 49/2017 w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego21 kwietnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 49/2017 w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego
Zarządzenie nr 48/2017 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała - Etap I"21 kwietnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 48/2017 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Boguchwała - Etap I"
Zarządzenie nr 47/2017 w sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale18 kwietnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 47/2017 w sprawie sposobu wykonywania oraz zasad finansowania zadań powierzonych przez Gminę Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
Zarządzenie nr 46/2017 w sprawie wysokości opłat za koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innego aktu prawnego oraz wykonywanie kserokopii na wniosek strony w Ur18 kwietnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 46/2017 w sprawie wysokości opłat za koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, za wydawanie wydruków aktów normatywnych lub innego aktu prawnego oraz wykonywanie kserokopii na wniosek strony w Ur
Zarządzenie nr 45/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe w Kielanówce"13 kwietnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 45/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadaniu "Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe w Kielanówce"
Zarządzenie nr 44/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok13 kwietnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 44/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 43/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok13 kwietnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 43/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 42/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu10 kwietnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 42/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu
Zarządzenie nr 41/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonych w Boguchwale, stanowiących własność Gminy Boguchwała04 kwietnia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 41/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonych w Boguchwale, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 40/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok31 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 40/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 39/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok31 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 39/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2017 rok
Zarządzenie nr 38/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała31 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 38/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Boguchwała   [1]  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  [13]
Liczba odwiedzin: 922722

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała