Uchwały - VI kadencja Rady Miejskiej 

polska  angielska
data publikacji: 08-12-2010 | 14:25data ostatniej modyfikacji: 10-01-2019 | 10:55Wprowadził: Anna Wójcik
Uchwała Nr XLVII/560/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS22 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII/560/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS
Uchwała Nr XLVII/559/2014 w sprawie zasad udzielania bonifikaty za przeksdztałcenie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach stanowiących właność gminy zabudowanych garażami22 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII/559/2014 w sprawie zasad udzielania bonifikaty za przeksdztałcenie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach stanowiących właność gminy zabudowanych garażami
Uchwała Nr XLVII/558/2014 w sprawie zmiany budżetu22 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII/558/2014 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała Nr XLVII/557/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla GOKOM Sp z o.o22 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII/557/2014 w sprawie udzielenia pożyczki dla GOKOM Sp z o.o
Uchwała Nr XLVII/556/2014 w sprawie ustalenia nieodpłatnej pomocyb oraz określania zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę za dożywianie realizowane w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania22 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII/556/2014 w sprawie ustalenia nieodpłatnej pomocyb oraz określania zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę za dożywianie realizowane w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Uchwała Nr XLVII/555/2014 w sprawie utworzenia w Mogielnicy oddziałów zamiejscowych Przedszkola Publicznego w Boguchwale22 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII/555/2014 w sprawie utworzenia w Mogielnicy oddziałów zamiejscowych Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Uchwała Nr XLVII/554/2014 o zamiarze likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy22 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII/554/2014 o zamiarze likwidacji Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy
Uchwała Nr XLVII/553/2014 w sprawie uchwalenia planu modernizacji i remontów urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych25 listopada 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII/553/2014 w sprawie uchwalenia planu modernizacji i remontów urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Uchwała Nr XLVII/552/2014 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Nosówce15 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII/552/2014 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Nosówce
Uchwała Nr XLVII/551/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości15 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVII/551/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XLVI/550/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków03 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVI/550/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków
Uchwała Nr XLVI/549/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej24 lutego 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVI/549/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała Nr XLVI/548/2013 w sprawie zmiany budżetu06 lutego 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVI/548/2013 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała Nr XLVI/547/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych03 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVI/547/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała Nr XLVI/546/2013 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku03 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVI/546/2013 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku
Uchwała Nr XLVI/545/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej03 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVI/545/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr XLVI/544/2013 w sprawie udzielenia pożyczki Towarzystwu Budownictwa Społecznego03 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVI/544/2013 w sprawie udzielenia pożyczki Towarzystwu Budownictwa Społecznego
Uchwała Nr XLVI/543/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Promocji Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała02 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVI/543/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Promocji Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XVI/542/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej13 lutego 2014
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI/542/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała NrXLVI/541/2013 w sprawie budżetu gminy na 2014 rok22 stycznia 2014
więcej »»» na temat Uchwała NrXLVI/541/2013 w sprawie budżetu gminy na 2014 rok  
  • [1]
  • [36]
  • Liczba odwiedzin: 1031959

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała