Uchwały Archiwalne do 2006 

polska  angielska
data publikacji: 06-02-2007 | 09:25data ostatniej modyfikacji: 28-07-2008 | 14:58
Uchwała Nr XXXVII/481/06 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/459/06 w spr. zaciągnięcia pożyczki09 czerwca 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/481/06 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/459/06 w spr. zaciągnięcia pożyczki
Uchwała Nr XXXVII/480/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/460/06 w spr. przyjęcia budżetu09 czerwca 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/480/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/460/06 w spr. przyjęcia budżetu
Uchwała Nr XXXVII/479/06 w sprawie zmian w budżecie05 lutego 2007
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/479/06 w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXXVII/478/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi Wola Zgłobieńska06 lutego 2007
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/478/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi Wola Zgłobieńska
Uchwała Nr XXXVI/477/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej na zadanie budowaa sali gimnastycznej09 czerwca 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVI/477/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Funduszu Wsi Polskiej na zadanie budowaa sali gimnastycznej
Uchwała Nr XXXVII/476/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu06 lutego 2007
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/476/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu
Uchwała Nr XXXVII/475/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 05 lutego 2007
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/475/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Uchwała Nr XXVII474/06 w sprawie szczegółowych zasad umarzania i odraczania na raty należności pieniężnych06 lutego 2007
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII474/06 w sprawie szczegółowych zasad umarzania i odraczania na raty należności pieniężnych
Uchwała Nr XXXVII/473/06 w sprawie zabezpieczenia umowy zawartej przez Wójta na dofinansowanie projektu przebudowy drogi gminnej23 czerwca 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/473/06 w sprawie zabezpieczenia umowy zawartej przez Wójta na dofinansowanie projektu przebudowy drogi gminnej
Uchwała Nr XXXVII/472/06 w sprawie zabezpieczenia umowy zawartej przez Wójta na dofinansowanie projektu dokończenia budowy sali23 czerwca 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/472/06 w sprawie zabezpieczenia umowy zawartej przez Wójta na dofinansowanie projektu dokończenia budowy sali
Uchwała Nr XXXVII/471/06 w sprawie udzielenia darowizny na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie16 maja 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/471/06 w sprawie udzielenia darowizny na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Uchwała Nr XXXVII/470/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy16 maja 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/470/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
Uchwała Nr XXXVII/469/06 w sprawie skargi na działalność Wójta23 czerwca 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVII/469/06 w sprawie skargi na działalność Wójta
Uchwała Nr XXXVI/468/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy12 kwietnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVI/468/06 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy
Uchwała Nr XXXVI/467/06 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego12 kwietnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVI/467/06 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
Uchwała Nr XXXVI/466 w sprawie dokonania zamiany działki stanowiącej własność osoby fizycznej za działkę będącą własnością gminy12 kwietnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVI/466 w sprawie dokonania zamiany działki stanowiącej własność osoby fizycznej za działkę będącą własnością gminy
Uchwała Nr XXXVI/465/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zsadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w złoty12 kwietnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVI/465/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zsadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w złoty
Uchwała Nr XXXVI/464/06 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków20 kwietnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVI/464/06 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr XXXVI/463/06 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości .......12 kwietnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVI/463/06 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości .......
Uchwała Nr XXXVI/462/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie20 kwietnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXXVI/462/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie  
  • [1]
  • [20]
  • Liczba odwiedzin: 1062534

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała