Uchwały Archiwalne do 2006 

polska  angielska
data publikacji: 06-02-2007 | 09:25data ostatniej modyfikacji: 28-07-2008 | 14:58
Uchwała Nr XLI/542/06 w sprawie opinii dot. nadania miejscowości Boguchwała statusu miasta21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/542/06 w sprawie opinii dot. nadania miejscowości Boguchwała statusu miasta
Uchwała Nr XLI/541/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/527/06 dot. regulaminu stypendium socjalnego05 lutego 2007
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/541/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/527/06 dot. regulaminu stypendium socjalnego
Uchwała Nr XLI/539/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/323/06 dot. zasad polityki czynszowej21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/539/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/323/06 dot. zasad polityki czynszowej
Uchwała Nr XLI/538/06 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/03 dot.wydzielenia w mieszkaniowym zosobie gminy lokali....21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/538/06 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/03 dot.wydzielenia w mieszkaniowym zosobie gminy lokali....
uchwała Nr XLI/537/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie ,,Elektroniczna Gmina"21 września 2006
więcej »»» na temat uchwała Nr XLI/537/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie ,,Elektroniczna Gmina"
Uchwała Nr XLI/536/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację obiektów oświatowych21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/536/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację obiektów oświatowych
Uchwała Nr XLI/535/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/535/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej
Uchwała Nr XLI/534/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/399/06 dot Programu Rozwoju Lokalnego21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/534/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/399/06 dot Programu Rozwoju Lokalnego
Uchwała Nr XLI/533/06 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/533/06 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego
Uchwała Nr XLI/532/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/532/06 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XLI/531/06 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/531/06 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
Uchwała Nr XLI/530/06 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy21 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLI/530/06 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
Uchwała Nr XL/529/06 w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów09 sierpnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XL/529/06 w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów
Uchwała Nr XL/528/06 w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na wyrówn. szans edukacyjnych09 sierpnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XL/528/06 w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na wyrówn. szans edukacyjnych
Uchwała Nr XL/527/06 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym09 sierpnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XL/527/06 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała Nr XL/526/06 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Niechobrzu09 sierpnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XL/526/06 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Niechobrzu
Uchwała Nr XL/525/06 w sprawie nabycia działek położonych w Racławówce stan. własność osób fizycznych na rzecz gminy09 sierpnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XL/525/06 w sprawie nabycia działek położonych w Racławówce stan. własność osób fizycznych na rzecz gminy
Uchwała Nr XL/524/06 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego09 sierpnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XL/524/06 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Uchwała Nr XL/523/2006 w sprawie zawarcia porozumienia na opracowanie koncepcji programowo-przestrz. i zabezp. przed powodzią p09 sierpnia 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XL/523/2006 w sprawie zawarcia porozumienia na opracowanie koncepcji programowo-przestrz. i zabezp. przed powodzią p
Uchwała Nr XL/522/06 w sprawie podwyższeniakapitału zakładowego ZGKiUW GO-KOM w Boguchwale22 września 2006
więcej »»» na temat Uchwała Nr XL/522/06 w sprawie podwyższeniakapitału zakładowego ZGKiUW GO-KOM w Boguchwale  
  • [1]
  • [20]
  • Liczba odwiedzin: 1096468

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała