Uchwały Archiwalne do 2006 

polska  angielska
data publikacji: 06-02-2007 | 09:25data ostatniej modyfikacji: 28-07-2008 | 14:58
Uchwała Nr XXVII/324/05 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Boguchwale stanowiących własność osób fizycznych na rzecz g08 czerwca 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII/324/05 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Boguchwale stanowiących własność osób fizycznych na rzecz g
Uchwała Nr XXVII/323/05 w sprawie zasad polityki czynszowej08 czerwca 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII/323/05 w sprawie zasad polityki czynszowej
Uchwała Nr XXVII/322/05 w sprawie zasad wwynajmowali lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy08 czerwca 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII/322/05 w sprawie zasad wwynajmowali lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy
Uchwała Nr XXVII/321/05 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszk. gminy08 czerwca 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII/321/05 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszk. gminy
Uchwała Nr XXVII/320/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli08 czerwca 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII/320/05 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli
Uchwała Nr XXVII/319/05 w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Boguchwała08 czerwca 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII/319/05 w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Boguchwała
Uchwała Nr XXVII/318/05 w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym10 kwietnia 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII/318/05 w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała Nr XXVII/317/05 w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych08 czerwca 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII/317/05 w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych
Uchwała Nr XXVII/316/05 w sprawie szczegółowych zasad i tyrbu umarzania wierzytelnosci jednostek organizacyjnych gminy08 czerwca 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII/316/05 w sprawie szczegółowych zasad i tyrbu umarzania wierzytelnosci jednostek organizacyjnych gminy
Uchwała Nr XXVII/315/05 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konwserwatorskie i restauratorskie08 czerwca 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII/315/05 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konwserwatorskie i restauratorskie
Uchwała Nr XXVII/313/05 w sprawie zmiany uchwały dot. budżetu gminy08 czerwca 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVII/313/05 w sprawie zmiany uchwały dot. budżetu gminy
UCHWAŁA NR XXVI/312/05 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej w Zwięczycy01 kwietnia 2005
więcej »»» na temat UCHWAŁA NR XXVI/312/05 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej w Zwięczycy
UCHWAŁA Nr XXVI/311/2005 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego ,,Wisłok’’31 marca 2005
więcej »»» na temat UCHWAŁA Nr XXVI/311/2005 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego ,,Wisłok’’
UCHWAŁA NR XXVI/310/05 w sprawie użyczenia samochodu na rzecz KWP w Rzeszowie01 kwietnia 2005
więcej »»» na temat UCHWAŁA NR XXVI/310/05 w sprawie użyczenia samochodu na rzecz KWP w Rzeszowie
UCHWAŁA NR XXVI/309/05 w sprawie wspólnego funkcjonowiania bibliotek szkolnych z filiami GBP01 kwietnia 2005
więcej »»» na temat UCHWAŁA NR XXVI/309/05 w sprawie wspólnego funkcjonowiania bibliotek szkolnych z filiami GBP
UCHWAŁA NR XXVI/308/05 w sprawie ustalenia regulaminów dodatków do wynagrodzenia nauczycieli01 kwietnia 2005
więcej »»» na temat UCHWAŁA NR XXVI/308/05 w sprawie ustalenia regulaminów dodatków do wynagrodzenia nauczycieli
UCHWAŁA NR XXVI/307/05 w sprawie powołania dyrektora GOKiW01 kwietnia 2005
więcej »»» na temat UCHWAŁA NR XXVI/307/05 w sprawie powołania dyrektora GOKiW
UCHWAŁA Nr XXVI/306/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę i ścieki01 kwietnia 2005
więcej »»» na temat UCHWAŁA Nr XXVI/306/05 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę i ścieki
Uchwała Nr XXVI/304/05 w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2005 rok22 marca 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVI/304/05 w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2005 rok
Uchwała Nr XXVI/305/05 w sprawie oddania w użytkowania wieczyste nieruchomości położone w Boguchwale02 lutego 2005
więcej »»» na temat Uchwała Nr XXVI/305/05 w sprawie oddania w użytkowania wieczyste nieruchomości położone w Boguchwale  
  • [1]
  • [20]
  • Liczba odwiedzin: 1062534

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała