Uchwały - V kadencja Rady Gminy 

polska  angielska
data publikacji: 18-04-2007 | 09:53data ostatniej modyfikacji: 15-07-2022 | 08:31Wprowadził: Anna Wójcik
Uchwała Nr L/545/10 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/545/10 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr L/544/10 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/544/10 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok
Uchwała Nr L/543/10 w sprawie współfinansowania budowy oświetlenia ulicznego drogi granicznej pomiędzy Bzianką-Gmina Świlcza, a Nośwką - Gmina Boguchwała10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/543/10 w sprawie współfinansowania budowy oświetlenia ulicznego drogi granicznej pomiędzy Bzianką-Gmina Świlcza, a Nośwką - Gmina Boguchwała
Uchwała Nr L/542/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu tertorialnego Powiatowi Rzeszowskiemu w formie dotacji celowej10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/542/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu tertorialnego Powiatowi Rzeszowskiemu w formie dotacji celowej
Uchwała Nr L/541/10 w sprawie udzelenia pomocy fiansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/541/10 w sprawie udzelenia pomocy fiansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego
Uchwała Nr L/540/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2010 roku pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne i bieżące dla Policji10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/540/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2010 roku pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne i bieżące dla Policji
Uchwała Nr L/539/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2010 roku dotacji Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/539/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2010 roku dotacji Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Uchwała Nr L/538/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/530/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr L/538/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/530/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Uchwała Nr XLIX/537/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/526/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLIX/537/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/526/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
Uchwała Nr XLVIII/536/09 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII/536/09 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Uchwała Nr XLVIII/535/09 w sprawie wykazu wydatku, które nie wygasają z upływem 2009 roku10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII/535/09 w sprawie wykazu wydatku, które nie wygasają z upływem 2009 roku
Uchwała XLVIII/532/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody20 października 2015
więcej »»» na temat Uchwała XLVIII/532/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody
Uchwała Nr XLVIII/534/09 w sprawie zmian budżetu Gminy Boguchwała na 2009 rok10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII/534/09 w sprawie zmian budżetu Gminy Boguchwała na 2009 rok
Uchwała Nr XLVIII/533/09 w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych07 stycznia 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII/533/09 w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych
Uchwała Nr XLVIII/531/09 w sprawie uchwalenia planu modernizacji i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych25 stycznia 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII/531/09 w sprawie uchwalenia planu modernizacji i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Uchwała Nr XLVIII/530/09 w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Boguchwała10 lutego 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII/530/09 w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Boguchwała
Uchwała Nr XLVIII/529/09 w sprawie skargi25 stycznia 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII/529/09 w sprawie skargi
Uchwała Nr XLVIII/528/09 w sprawie zmiany uchwały doyyczącej powołania przedstawiciela do reprezentowania gminy na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Związku Komunalnego ,,Wisłok''25 stycznia 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII/528/09 w sprawie zmiany uchwały doyyczącej powołania przedstawiciela do reprezentowania gminy na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Związku Komunalnego ,,Wisłok''
Uchwała Nr XLVIII/527/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/425/0525 stycznia 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII/527/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/425/05
Uchwała Nr XLVIII/526/09 w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego25 stycznia 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr XLVIII/526/09 w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego  
  • [1]
  • [36]
  • Liczba odwiedzin: 1007298

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała