Uchwały - V kadencja Rady Gminy 

polska  angielska
data publikacji: 18-04-2007 | 09:53data ostatniej modyfikacji: 15-07-2022 | 08:31Wprowadził: Anna Wójcik
Uchwała Nr LXII/665/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego25 sierpnia 2011
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXII/665/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego
Uchwała Nr LXII/664/10 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2010 25 sierpnia 2011
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXII/664/10 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2010
Uchwała Nr LXI/663/10 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/663/10 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
Uchwała Nr LXI/662/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/662/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
Uchwała Nr LXI/661/10 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zarzeczu24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/661/10 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zarzeczu
Uchwała Nr LXI/660/10 w sprawie dokonania zamiany działek w Niechobrzu i Mogielnicy24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/660/10 w sprawie dokonania zamiany działek w Niechobrzu i Mogielnicy
Uchwała Nr LXI/659/10 w sprawie dokonania zamiany działek24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/659/10 w sprawie dokonania zamiany działek
Uchwała Nr LXI/658/10 w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/658/10 w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Uchwała Nr LXI/657/10 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/657/10 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji
Uchwała Nr LXI/656/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/656/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim
Uchwała Nr LXI/655/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/655/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim
Uchwała Nr LXI/654/10 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/654/10 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr LXI/653/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej05 października 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/653/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Uchwała Nr LXI/652/10 w sprawie zmiany budżetu07 października 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/652/10 w sprawie zmiany budżetu
Uchwała Nr LXI/651/10 w sprawie emisji obligacji07 października 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/651/10 w sprawie emisji obligacji
Uchwała Nr LXI/650/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LXI/650/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Uchwała Nr LX/649/10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LX/649/10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
Uchwała Nr LX/648/10 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki Nr 883 położonej w Zgłobniu24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LX/648/10 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki Nr 883 położonej w Zgłobniu
Uchwała Nr LX/647/10 w sprawie uchylenia uchwały24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LX/647/10 w sprawie uchylenia uchwały
Uchwała Nr LX/646/10 w sprawie zmiany budżetu24 września 2010
więcej »»» na temat Uchwała Nr LX/646/10 w sprawie zmiany budżetu  
  • [1]
  • [36]
  • Liczba odwiedzin: 994544

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała