BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska a
data publikacji: 30-04-2007 | 11:01
data ostatniej modyfikacji: 08-11-2019 | 15:12
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu - Gościniec Etap III
24 maja 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
18 maja 2017
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówienia: Przebudowa budynku dworca PKP w Boguchwale z przyległym otoczeniem w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”
28 kwietnia 2017
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rozbudowa budynku dworca PKS w Boguchwale z przyległym otoczeniem w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”
20 kwietnia 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS
06 kwietnia 2017
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej 151712 R w Boguchwale
31 marca 2017
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem: Etap 1 pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy” Etap 2 pn: „Rozbudowa budynku OSP w Mogielnicy”
14 marca 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamowienu: Nadzór inwestorski branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad zadaniem: Etap 1 pn: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF – Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu” Etap 2 pn: „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrzu”
06 marca 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
02 marca 2017
więcej »»»
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia
28 lutego 2017
więcej »»»
Ogloszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa przedszkola w Kielanówce
21 lutego 2017
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Etap 1 pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy” Etap 2 pn: „Rozbudowa budynku OSP w Mogielnicy”
23 stycznia 2017
korespondencja |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
Liczba odwiedzin: 773396

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo