ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
18 sierpnia 2017, 13:13

 

Boguchwała, dnia  18-08-2017  roku

WO-ZP.271.20.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: „Budowa i modernizacja dróg gminnych w 2017 i 2018 r.”

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 378 758,50 zł brutto.

 

 

 

Numer oferty

 

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 

Kryteria oceny ofert

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia
 2. Warunki płatności
 3. Gwarancja

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji jakości  – 40 %

       1

 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Spółka z o.o.

ul. Rejtana 6

35-310 Rzeszów

2 993 563,11 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 1.  Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych:
   1. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg od 1 do 25 oraz 27 i 29 do dnia 16.11.2017r.
   2. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg: 26, 28 i 30 do dnia 28.06.2018r.
  3. Termin wykonania przedmiotu umowy:
   1. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg od 1 do 25 oraz 27 i 29 do dnia 30.11.2017r.
   2. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg: 26, 28 i 30 do dnia 12.07.2018r.

2

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40

36-040

2 917 694,40 zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 1. Terminy wykonania:
  1. Termin rozpoczęcia: do 14 dni od daty zawarcia umowy.
  2. Termin zakończenia robót budowlanych:
   1. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg od 1 do 25 oraz 27 i 29 do dnia 16.11.2017r.
   2. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg: 26, 28 i 30 do dnia 28.06.2018r.
  3. Termin wykonania przedmiotu umowy:
   1. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg od 1 do 25 oraz 27 i 29 do dnia 30.11.2017r.
   2. W zakresie opisanym  jako odcinki dróg: 26, 28 i 30 do dnia 12.07.2018r.

 

 

Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała