ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
Informacja z otwarcia ofert
29 lipca 2022, 11:46

Boguchwała, dnia 29-07-2022 roku

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boguchwała cz. III– 4 zadania częściowe  

 

Znak Sprawy:             RIZ.271.20.2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 29-07-2022 o godz. 11:00, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

 

Zadanie nr 1: „Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w Zarzeczu dz. 493”

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

 

Długość okresu gwarancji jakości

1

Antares Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22

35-085 Rzeszów

102 090,00 zł brutto

5 lat

3

Monika Ferenc ELEKTRO-FER

Ul. Borowa 39

35-232 Rzeszów

95 938,77 zł brutto

5 lat

4

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

Ul. Grunwaldzka 10

37-420 Rudnik nad Sanem

73 800,00 zł brutto

5 lat

 

Zadanie nr 2: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV oświetlenia drogi   gminnej w Nosówce dz. 984”

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

 

Długość okresu gwarancji jakości

1

Antares Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22

35-085 Rzeszów

18 327,00 zł brutto

5 lat

3

Monika Ferenc ELEKTRO-FER

Ul. Borowa 39

35-232 Rzeszów

19 678,77 zł brutto

5 lat

4

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

Ul. Grunwaldzka 10

37-420 Rudnik nad Sanem

18 450,00 zł brutto

5 lat

 

Zadanie nr 3: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV oświetlenia drogi gminnej w Nosówce dz. 894”

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

 

Długość okresu gwarancji jakości

1

Antares Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22

35-085 Rzeszów

61 008,00 zł brutto

5 lat

2

Elres Sp. z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 4

35-105 Rzeszów

76 014,00 zł brutto

5 lat

3

Monika Ferenc ELEKTRO-FER

Ul. Borowa 39

35-232 Rzeszów

63 958,77 zł brutto

5 lat

4

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

Ul. Grunwaldzka 10

37-420 Rudnik nad Sanem

73 800,00 zł brutto

5 lat

 

 

Zadanie nr 4:Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV oświetlenia drogi     gminnej w Nosówce dz. 626”

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena oferty

 

Długość okresu gwarancji jakości

1

Antares Adam Antonik Sp. j.

Ul. Langiewicza 22

35-085 Rzeszów

70 479,00 zł brutto

5 lat

2

Elres Sp. z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 4

35-105 Rzeszów

88 068,00 zł brutto

5 lat

3

Monika Ferenc ELEKTRO-FER

Ul. Borowa 39

35-232 Rzeszów

67 648,77 zł brutto

5 lat

4

Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski

Ul. Grunwaldzka 10

37-420 Rudnik nad Sanem

115 005,00 zł brutto

5 lat

 

Liczba odwiedzin: 1062534

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała