ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ
08 marca 2021, 13:53

Dotyczy:                               Dostawa sprzętu i wyposażenia do budynku Domu Kultury w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn.: "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Domu Kultury – Gminy Boguchwała

Znak Sprawy:                       RIZ.271.1.2021

Podstawa prawna:              art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 284 oraz 286  ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

Pytanie 1:

Pozycja nr 1 – Zamawiający wyspecyfikował lodówkę zawierającą parametry szafy chłodniczej i opisał dodatkowo parametry lodówki domowej zawierając klasę A++ i bezszronową, która jest dla sprzętu domowego. Prosimy o wyjaśnienia czy przedmiotem zamówienia jest szafa chłodnicza czy lodówka? Jeśli lodówka prosimy o wykreślenie temperatury chłodzenia, jeśli szafa prosimy o wykreślenie klasy A++ i bezszronowa.

Odpowiedź:

Opis dotyczy lodówki, wobec powyższego zostaje wykreślony zakres temperatury chłodzenia.

 

Pytanie 2:

Pozycja nr 3 Szafa chłodnicza – nie ma na rynku szafy, żeby spełniła wszystkie parametry SIWZ.  Czy Zamawiający dopuści szafę o wysokości max 720 x 860 x 2050 mm, izolacji 60 mm , o zakresie temperatur +2 +10 C  o mocy 395 W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szafę o wysokości max. 720 x 860 x 2050 mm, izolacji 60 mm , o zakresie temperatur +2 +10 C  o mocy 395 W.

 

Pytanie 3:

Szafa Chłodnicza  – nie ma na rynku szafy, żeby spełniła wszystkie parametry SIWZ.  Czy Zamawiający dopuści szafę o wysokości max Wymiary zewnętrzne (mm): 1440x821x2040 pojemność 1340 l i moc 363 W, temperatura +2/+10 st.C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści szafę o wysokości max. wymiary zewnętrzne (mm): 1440 x 821 x 2 040 pojemność 1340 l i moc 363 W, temperatura +2 +10 C.

 

Pytanie 4:

Pozycja 5 Stół wyładowczy przystosowany do zmywarki kapturowej, prosimy o podanie wymiarów zamawianego stołu.

Odpowiedź:

Długość stołu powinna być dostosowana do wymiarów  zmywarki określonych w poz. nr 15 (675 x 675 x 1440 mm), nieznaczne różnice wymiarów przy zachowaniu parametrów technicznych jest dopuszczalne - umożliwiając sprawną  i bezpieczną obsługę zmywarki.

 

Pytanie 5:

Pozycja 7 nie ma na rynku pieca, który spełniałby wszystkie wymagania SIWZ. Czy Zamawiający dopuści piec o wymiarach 790 x 866 x 886 +/- 5% ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści piec o wymiarach 790 x 866 x 886 +/- 5%.

 

Pytanie 6:

Pozycja 11 Patelnia nie ma na rynku patelni , która spełniałby wszystkie wymagania SIWZ. Czy Zamawiający dopuści patelnię z zakresem temperatury 70 – 292C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści patelnię z zakresem temperatury 70 – 292 C.

 

  1. MODYFIKACJA TREŚCI  SWZ

W SWZ jest:

Rozdział XIV, pkt 3:

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 09 marca 2021 roku, do godz. 0930.

W SWZ powinno być:

Rozdział XIV, pkt 3:

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 11 marca 2021 roku, do godz. 0930.

 

W SWZ jest:

Rozdział XV, pkt 1:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 07 kwietnia 2021 roku.

W SWZ powinno być:

Rozdział XV, pkt 1:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 09 kwietnia 2021 roku.

 

W SWZ jest:

Rozdział XVII, pkt 3:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 09 marca 2021 roku do godz. 09:30.

W SWZ powinno być :

Rozdział XVII, pkt 3:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 11 marca 2021 roku do godz. 09:30.

 

W SWZ jest:

Rozdział XVIII pkt 1:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 marca 2021 roku o godz. 10:00.

W SWZ powinno być:

Rozdział XVIII pkt 1:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2021 roku o godz. 10:00.

 

Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ.

Załączniki:
4226_zalacznik_nr_3_do_siwz_-_opz_cz._iii_-_modyfikacja.docx -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała