ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
23 grudnia 2020, 15:21

 

 

Dotyczy:                      Dostawa sprzętu i wyposażenia do  budynku Spichlerza na Rynku w Boguchwale w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zakup wyposażenia, przebudowa Spichlerza”

Znak Sprawy:             RIZ.271.29.2020

 

 

Gmina Boguchwała działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższy sposób:

  1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI  SIWZ:

Pytanie nr 1:

„Proszę wyjaśnienie jaki powinien być okres licencjonowania oprogramowania antywirusowego będącego składnikiem zestawów komputerowych”

Odpowiedź:

Okres licencjonowania oprogramowania antywirusowego i aktualizacji będącego składnikiem zestawów komputerowych ma wynosić min. 3 lata.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała