ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

polska  angielska
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
10 lipca 2020, 09:04

 

Ogłoszenie nr 540124189-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

 

Boguchwała:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510113392-N-2020
Data: 26/06/2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Boguchwała, Krajowy numer identyfikacyjny 69058200000000, ul. Suszyckich  33, 36-040  Boguchwała, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8755201, e-mail um@boguchwala.pl, faks 017 8755209.
Adres strony internetowej (url):

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 27479.68 Oferta z najniższą ceną/kosztem 27479.68 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43647.52 Waluta: PLN
W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 27480.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 27480.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43647.52 Waluta: PLN

««« powrót
Liczba odwiedzin: 864229

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała